Stylefactor

Coco’s Guide To Being A Gentleman

Photo from NPPA imagesCoco Martin is a true blue gentleman.

Here at Style Factor, we believe that being a gentleman is always in fashion. It's not just about looking like one but it's also about being one. What girl wouldn't love to be swept off their feet by a man who knows how to treat her right?

Who better to decode the gentleman's decree other than actor Coco Martin. After all, he seems like the kind of man who's strong enough to throw a punch and vulnerable enough to watch a rom-com flick with you.

"Ang pagiging tunay na gentleman ay pagkakaroon ng respeto, hindi lamang para sa mga mahal niya sa buhay o sa mga taong mahalaga sa kanya kundi sa lahat ng kapwa niya, sa ka-trabaho niya, sa propesyon niya, at sa lahat ng tao sa paligid niya, mapababae man o kapwa niya lalaki," Coco explains.  The 30-year-old actor also believes that being a gentleman has little to do with fashion. "Di kailangan pormal na pananamit sa lahat ng okasyon, basta disente lang," he adds.

Now, when it comes to chivalry, Coco still remains old school. "Di ako makapag-salita para sa lahat kung uso pa ba o hindi ang chivalry bagamat ako ay mahigpit na naniniwala sa pamantayang ito—na ang babae dapat pinagbubukas pa rin ng pinto, inaalalayan sa lahat ng bagay, iniingatan sa pagtawid, ipinaghihila ng upuan at marami pang iba, kahit sa panahong ito," he says.

He concludes that being a gentleman all boils down to respect. "Magkaroon ng respeto sa lahat ng bagay, saan man tayo naroon, ano man ang kalagayan natin sa buhay."

Now, who wouldn't want to date a man like that? (Sigh!)

Photo from NPPA images.

Loading...

What's Hot

More on Yahoo Celebrity

POLL

What kind of beauty product are you always looking for?

Loading...
Poll Choice Options